Contactgegevens:

  • Reparatie Plus
  • Industrieweg 3f
  • 8263AA Kampen
  • T: 038-386 10 51

Aangesloten bij:

ICT WAARBORG

Meest bekeken

ICT Waarborg

De naam ICTWaarborg  staat niet voor niets. Wij bieden consumenten in aanvulling op de service van onze aangesloten bedrijven de volgende zeven zekerheden die bedrijven vaak niet zelf kunnen bieden.

1. Consumentvriendelijke algemene voorwaarden

Niemand wil algemene voorwaarden lezen. Bij de voorwaarden van ICTWaarborg is dat ook niet nodig, want daarin staat niets dat in het nadeel van de consument is.

2. Bemiddeling bij problemen

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u bij ons terecht voor bemiddeling.

3. Onafhankelijke geschillencommissie

Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

4. Nakomingsgarantie

Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen of dit niet meer kunnen omdat het inmiddels failliet is gegaan, dan staat ICTWaarborg tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat de oorspronkelijke garantieverplichtingen worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat de gedane toezeggingen worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat de winkel failliet, dan kan men bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Meer weten? Lees verder op ICTWaarborg.nl